Олена Білозерська (Olena Bilozerska) (bilozerska) wrote,
Олена Білозерська (Olena Bilozerska)
bilozerska

И причем здесь Майдан?

ДО ЧОГО ТУТ МАЙДАН?

(В КОНЦЕ БУДЕТ ТО ЖЕ САМОЕ ПО-РУССКИ)

Простий аргумент для тих опонентів, які ще не розучилися мислити, але чомусь повторюють пропагандистську нісенітницю про те, що втрата Криму і кривава війна на Донбасі відбулися "через Майдан", а зовсім не через російську інтервенцію.

Спробуйте дати відповідь на просте і конкретне питання: що змінилося в Україні після Майдану? Що саме змінив Майдан?

В Україні змінився державний устрій? Ні.
Україна вступила до якогось міжнародного об'єднання, проти чого виступала значна частина її громадян? Ні, тільки знижені мита на деякі товарі, що поставляються Україною до Європи.
Світ не визнав результати Майдану і оголосив Україні блокаду? Ні, все якраз навпаки.
Були прийняті нові драконівські закони, що утискають частину населення України - за будь-якою ознакою? Ні.
Країною прокотилася хвиля кртвавих погромів проти частини населення, відкрито чи таємно санкціонованих новою владою? (Єдиний, як на мене, вагомий привід для збройного повстання проти власної держави) Ні.
Хоч один впливовий державний керманич погрожував влаштувати такі погроми? Ні, не було такого.

(Навіть в Одесі, коли вже повним ходом ішла війна на Донбасі, проукраїнські і "антимайданівські" заходи кілька місяців співіснували мирно, а трагедія відбулася лише тоді, коли озброєні рашисти за повного сприяння місцевої міліції обстріляли колону проукраїнських футбольних вболівальників. І навіть після цього обстрілу кровопролиття можна було уникнути - якби менти бодай спробували затримати злочинців. Взагалі, коли в одному місті одночасно проводяться акції громадян з протилежними поглядами і між ними виникає кривава сутичка, то на кому провина? Правильно, на міліції).

То що ж змінилося?

Тільки одне - люди при владі. Майдан вигнав Януковича і його команду, їм на зміну прийшли інші люди.
ЦЕ ВСЕ.


Припустимо, частина мешканців Донбасу і Криму підтримували Януковича, вважали, що він продовжує бути легітимним президентом, були проти його усунення шляхом Майдану і хотіли його повернення до влади. Це виглядає логічно - тим більше, що основний електорат ПР традиційно складався з мешканців саме цих регіонів.
Чи мали вони право на таку позицію?
Безумовно, мали. Це внутрішня справа України, яка стосується абсолютно всіх її громадян.
Чи була в них така позиція?
Ні, не було.
Ні на Донбасі, ні в Криму не проводилися масові акції з вимогою повернення Януковича. Думаю, не помилюся, якщо скажу, що в кінці його правління на Донбасі його любили не більше, ніж у Києві.

Все решта, що відбувалося на сході і півдні України, до Майдану не мало жодного відношення. Люди вийшли боротися з тим, чого не існувало, але чого вони завдяки кремлеЗМІ дуже боялися - з не існуючим на той момент в якості озброєного формування Правим сектором (який до того ж ніколи не збирався винищувати всіх російськомовних), зі страшними "Потягами дружби" (поняття не маючи, що єдиний в історії України "Потяг дружби" був відправлений до Криму на початку 90-х і являв собою не масові розстріли, а молебень і мирну ходу з прапорами і гаслами) і т.д., і т.п. Зараз, мабуть, та невелика кількість громадян України, яка ще лишилася у лавах бойовиків, воює проти гривень з портретом Гітлера...

"Не будет вам весны. Не нужно убивать, предотвращая то, чему и не бывать" (с)

Так, Київ роками не займався Донбасом, влада не тримала людей за людей (це, щоправда, було скрізь), а в Донецькій області, в тій її частині, де нема війни, такі дороги - спеціально якось зніму на камеру і викладу - ви не повірите, що там не було кількамісячних обстрілів. Думаю, що гроші на ремонт отих доріг все-таки виділялися - але розкрадалися місцевими "елітами".

Тобто, проблем було - вище даху.
Але ж людей не вбивали. Не знищували їхні будинки. Не обертали тисячі громадян у біженців.
Навіть і одеська трагедія - загинуло багато людей, але вони загинули разово. Одеса не перейшла під контроль "сепаратистів", в Одесі не помінялася влада, змінилося лише керівництво міліції - і цього виявилося достатньо, щоб подібне не повторювалось. А на Донбасі, де йде війна, люди продовжують гинути щодня, ці жертви неспівставні з одеськими. Зокрема, гинуть мирні мешканці, які не гинули б, якби в населених пунктах не було ворожої артилерії і бронетехніки.

Коротше, розвели вас, сєпари, як лохів, і погнали на бійню, як баранів. Складайте зброю, поки не пізно. Час припиняти бійню і ремонтувати дороги.
И ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ МАЙДАН?

Простой аргумент для тех оппонентов, которые еще не разучились мыслить, но почему-то повторяют пропагандистскую чушь о том, что потеря Крыма и кровавая война на Донбассе произошли "из-за Майдана", а вовсе не из-за российской интервенции.

Попробуйте дать ответ на простой и конкретный вопрос: что изменилось в Украине после Майдана? Что именно изменил Майдан?

В Украине изменился государственный строй? Нет.
Украина вступила в какое-то международное объединение, против чего выступала значительная часть ее граждан? Нет, только снижены пошлины на некоторые товары, поставляемые Украиной в Европу.
Мир не признал результаты Майдана и объявил Украине блокаду? Нет, все как раз наоборот.
Были приняты новые драконовские законы, ущемляющие часть населения Украины - по любому признаку? Нет.
По стране прокатилась волна кровавых погромов против части населения, открыто или тайно санкционированных новой властью? (Единственный, на мой взгляд, весомый повод для вооруженного восстания против собственного государства). Нет.
Хоть один влиятельный государственный руководитель угрожал устроить такие погромы? Нет, не было такого.

(Даже в Одессе, когда уже полным ходом шла война на Донбассе, проукраинские и "антимайдановские" акции несколько месяцев сосуществовали мирно, а трагедия произошла лишь тогда, когда вооруженные рашисты при полном содействии местной милиции обстреляли колонну проукраинских футбольных болельщиков. И даже после этого обстрела кровопролития можно было бы избежать - если бы менты хотя бы попытались задержать преступников. Вообще, когда в одном городе одновременно проводятся акции граждан с противоположными взглядами и между ними возникает кровавая стычка, то на ком лежит вина? Правильно, на милиции).

Так что же изменилось?

Только одно - люди при власти. Майдан выгнал Януковича и его команду, им на смену пришли другие люди.
ЭТО ВСЕ.


Допустим, часть жителей Донбасса и Крыма поддерживали Януковича, считали, что он продолжает быть легитимным президентом, были против его устранения путем Майдана и хотели его возвращения к власти. Это выглядит логично - тем более, что основной электорат ПР традиционно состоял из жителей именно этих регионов.
Имели ли они право на такую ​​позицию?
Безусловно, имели. Это внутреннее дело Украины, касающееся абсолютно всех ее граждан.
Была ли у них такая позиция?
Нет, не было.
Ни на Донбассе, ни в Крыму не проводились массовые акции с требованием возвращения Януковича. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в конце его правления на Донбассе его любили не больше, чем в Киеве.

Все остальное, что происходило на востоке и юге Украины, к Майдану не имело никакого отношения. Люди вышли бороться с тем, чего не существовало, но чего они благодаря кремлеСМИ очень боялись - с не существующим на тот момент в качестве вооруженного формирования Правым сектором (который к тому же никогда не собирался уничтожать русскоязычных), со страшными "Поездами дружбы" (понятия не имея, что единственный в истории Украины "Поезд дружбы" был отправлен в Крым в начале 90-х и представлял собой не массовые расстрелы, а молебен и мирное шествие с флагами и лозунгами) и т.д., и т.п. Сейчас, похоже, то небольшое количество граждан Украины, которые еще остались в рядах боевиков, воюют против гривень с портретом Гитлера...

"Не будет вам весны. Не нужно убивать, предотвращая то, чему и не бывать" (с)

Да, Киев годами не занимался Донбассом, власть не держала людей за людей (это, правда, было везде), а в Донецкой области, в той ее части, где нет войны, такие дороги - специально как-нибудь сниму на камеру и выложу - вы не поверите, что там не было многодневных обстрелов. Думаю, что деньги на ремонт этих дорог все-таки выделялись - но разворовывались местными "элитами".

То есть, проблем было - выше крыши.
Но людей не убивали. Не уничтожались их дома. Тысячи граждан не превращались в беженцев.
Даже одесская трагедия - погибло много людей, но они погибли разово. Одесса не перешла под контроль "сепаратистов", в Одессе не поменялась власть, сменилось только руководство милиции - и этого оказалось достаточно, чтобы подобное не повторялось. А на Донбассе, где идет война, люди продолжают гибнуть ежедневно, эти жертвы несопоставимы с одесскими. В частности, гибнут мирные жители, которые не погибали бы, если бы в населенных пунктах не было вражеской артиллерии и бронетехники.

Короче, развели вас, сепары, как лохов, и погнали на бойню, как баранов. Сложите оружие, пока не поздно. Пора прекращать бойню и ремонтировать дороги.
Tags: війна, донбас, крим, пропаганда, росія, україна
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 112 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →